© Sverre Solberg/Isfugl Forlag

Isfugl – Alcedo atthis

Habitat: Langsomme, vannførende elver som er omkranset med trær

Leira på Romerike er et av de få stedene i Norge hvor isfugl er observert hekkende (1990). Øvrige observasjoner av isfugl ved Leira rapporteres sporadisk, om enn ikke hvert år.

Isfuglen tilhører skrikefuglene, som primært er en tropisk gruppe av fargestrålende fugler. Den finnes i store deler av Europa, det sydlige Asia og i nordlige Afrika. Isfuglen kom til Norden sent på 1800-tallet og finnes her i sørlige deler. Den er meget sky og vanskelig å få øye på.

Isfuglen speider gjerne etter føde ved å sitte på greiner som henger ut over vannet og stuper ned når den oppdager et bytte. Den kan også fly lavt over vannet i stor fart på søken. Det er som regel småfisk den jakter på men også vanninsekter og kreps.

(Basert på Wikipedia)